Phone: 03-312-4848 (ทร.74496)

Mobile : 093-397-1342

เกาะขามเปิดให้นักท่องเที่ยวเยี่ยมชมทุกวัน ตามปกติ
ดูรายละเอียด เวลาเปิดจองตั๋ว และเที่ยวเรือข้ามไปเกาะขาม
และขอเปลี่ยนจุดจำหน่ายตั๋วเกาะขามจุดใหม่ ไปที่
กองร้อยสารวัตรที่ 2 (พื้นที่แสมสาร)
Location Map : https://maps.app.goo.gl/9VLT8ptducx9fDaV8

Kohkham Clean Beach Campaign

ด้วยปัจจุบันเกาะขามซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลเชิงอนุรักษ์ มีขยะประเภทพลาสติกและกล่องโฟมที่เกิดจากการนำขึ้นมาบนเกาะของผู้เยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก
เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ผู้มาเยี่ยมชมได้ช่วยกันลดปริมาณขยะบนเกาะ เพื่อรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมบนเกาะให้สะอาด สวยงาม และยั่งยืน ตลอดจนลดภาระการขนขยะเพื่อมาทิ้งและทำลายบนฝั่งในแต่ละวันของเจ้าหน้าที่
เกาะขามสัตหีบ จึงจัดกิจกรรม Kohkham Clean Beach Campaign เพื่อรณรงค์และขอความร่วมมือผู้เยี่ยมชมให้งดนำผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้ขึ้นไปบนเกาะ
1.ขวดพลาสติก และบรรจุภัณฑ์ ที่ทำจากพลาสติกทุกชนิด
2.ขวดแก้ว หรือผลิตภัณฑ์จากแก้ว ที่เป็นอันตราย
3.กล่องโฟม หรือผลิตภัณฑ์จากโฟมทุกชนิด(ยกเว้น ที่ผลิตจาก ชานอ้อย/มันสัมปะหลัง )

คำแนะนำ

- ไม่ควรนำอาหารไปรับประทานบนเกาะเป็นจำนวนมาก ( บนเกาะมีจำหน่าย ราคา ปกติ เหมือนบนฝั่ง)

banner fish 07 

Ferry Boat Schedule

ตารางเวลาเรือ รับ - ส่ง

  รอบเรือ รับ - ส่ง
(อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาศ และ คลื่นลม)
ขาไป จากท่าเรือเขาหมาจอ - เกาะขาม  (ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 20 นาที )
วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
 (เปิดขายตั๋วเวลา 07.00 น.)
สำหรับนักท่องเที่ยว walkin  08.00 น. 09.00 น.  10.00 น.  11.00 น.  11.30 น. 
สำหรับนักท่องเที่ยว จองตั๋ว    09.00 น. 10.00 น.    
วันธรรมดา    (เปิดขายตั๋วเวลา 08.00 น.)
    09.00 น. 10.00 น.   11.30 น.
ขากลับ จากเกาะขาม - ท่าเรือเขาหมาจอ
 วันหยุด 13.00 น. ถึง 16.00 น.  
 วันธรรมดา  13.00 น. 14.00 น.   15.00 น.    

หมายเหตุ

ให้นักท่องเที่ยวที่จองตั๋วไว้ ให้มารับตั๋วที่จุดจำหน่ายตั๋ว ตั้งแต่เวลา 07.00 น.  และรับตั๋ว ก่อนเวลาเที่ยวเรือที่ได้จองไว้ 1 ชั่วโมง
อุทยานใต้ทะเลเกาะขาม ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ตารางเวลา จำนวนเที่ยวเรือ ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม และสภาพอากาศ และสภาพคลื่นลม ในแต่ละวัน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

banner fish 04